La oss finne ut om levende fossiler virkelig er bevis på at evolusjonsteorien er feil!


Et levende fossil er en organisme som ser ut som en fortidig skapning og som ikke har noen nålevende slektninger. Disse levende fossilene brukes ofte av kreasjonister som bevis på at evolusjonsteorien er feil. For eksempel ser ginkgotrær og kakerlakker nøyaktig like ut i fossiler som de gjør i dag, noe som er et bevis på at evolusjon ikke har funnet sted. Men er levende fossiler virkelig bevis på at evolusjonsteorien er feil? Poenget er at den er helt feil. La oss ta en titt på hvorfor. 

Det er tre hovedfeil i argumentet om at levende fossiler er bevis på at evolusjonsteorien er feil. Den første er at evolusjon ikke er en lov som må endres. De fleste som bruker denne feilslutningen, har en tendens til å tro at evolusjon er en merkelig teori som går fra encellede organismer som amøber til fisk, amfibier, krypdyr, pattedyr og til slutt mennesker. Dette får dem til å stille det merkelige spørsmålet om når en ape blir et menneske. Men det er en stor misforståelse om evolusjonsteorien. Evolusjonsteorien sier at alle de ulike artene av liv i dag har utviklet seg over lang tid, over 3 milliarder år, fra en felles stamfar til livet på jorden. Med andre ord har alle arter av liv i dag utviklet seg sammen på nøyaktig samme tid. Det er ikke slik at noen arter har utviklet seg én dag mer og andre mindre. Vi kan altså si at E. coli, øgler og katter har utviklet seg i samme tidsrom. Men hvorfor ble de ikke til mennesker? Det er fordi evolusjonsteorien, som vi sa tidligere, ikke forutsetter at alle arter vil fortsette å forandre seg og til slutt bli mennesker. Det finnes ingen lov i evolusjonsteorien som sier at artene må endre seg mot et bestemt mål. Det er bare det at siden de startet som den enkleste formen for liv, er det mer sannsynlig at de blir større og mer komplekse hvis de endrer seg, og som oftest er det relativt få evolusjonære endringer som er gunstigere for overlevelse, avhengig av samspillet mellom omgivelsene, klimaet og naturlige fiender. Det som er viktig å merke seg her, er at artene endrer seg til former som er gunstige for overlevelse, avhengig av miljøet rundt dem. Dette betyr at hvis en endring ikke er spesielt gunstig eller til og med ugunstig for overlevelse, vil arten ikke endre seg. Derfor kan arter som lever i miljøer som dyphavet, der det skjer få endringer i omgivelsene, eller der deres nåværende tilstand er tilstrekkelig gunstig for overlevelse, endre seg svært lite, spesielt over lange tidsperioder. Dette er for eksempel tilfellet med dyphavslyddempere eller kakerlakker, som er svært godt tilpasset til å overleve i sin nåværende form. Eksistensen av levende fossiler kan forklares med evolusjonsteorien.  

Den neste grunnen er at vi ikke kan anta at levende fossiler er de samme som de gamle artene vi ser i fossilene. Evolusjonsfornekterne mener at levende fossiler undergraver evolusjonsteorien og leter med lys og lykte etter dem. Kreasjonisten Harun Yahyas "Atlas of Creation" nevner faktisk levende fossiler i hele 1397 oppføringer. Tanken er at noe som har vært uforandret i så mange år, er et bevis på at livet er uforanderlig og ikke utvikler seg. Men har levende fossiler i det hele tatt endret seg på grunn av evolusjon? Det finnes ikke en eneste art blant dem som vi med sikkerhet kan si at ikke har endret seg i det hele tatt. Det er fordi fossiler bare kan vise oss hvordan gamle organismer så ut. De forteller oss ingenting om organismens gener eller de ulike biokjemiske systemene, for eksempel immunresponsen, som foregikk i organismen. Derfor kan vi ikke være sikre på at et levende fossil som ser nesten identisk ut med en gammel art, ikke har endret seg på måter vi ikke kan se. Faktisk er det vanskeligere å påvise endringer på gennivå. Det er allment kjent at feil i DNA-replikasjonsenzymer kan føre til endringer i DNA etter bare én generasjon. Dessuten er de fleste artene som kalles levende fossiler, satt sammen fordi de ser like ut. I virkeligheten har de utviklet seg til å bli ganske forskjellige. Kakerlakker har for eksempel utviklet seg til mange forskjellige størrelser og former, og i dag finnes det over 4000 arter, noe som er langt fra fortidens kjempekakerlakker. De har definitivt krympet i størrelse, og de har også fått et mer komplekst utseende. 

Den siste grunnen er at de fleste organismene vi ser i fossiler, ikke eksisterer i dag. Med andre ord finnes de fleste av de gamle artene som finnes i fossiler, bare i fossiler, med unntak av et svært lite antall levende fossiler. Dette høres kanskje opplagt ut, men det er et stort problem for kreasjonistene. Det er også grunnen til at de desperat leter etter levende fossiler for å fornekte evolusjonsteorien, men de er vanskelige å finne. Ifølge fornekterne ble alle arter skapt og har forblitt uendret siden. De mener også at fossilene ble skapt på én gang i syndefloden for 4000 år siden. Dette reiser ett spørsmål: Hvor mange arter ble utslettet i syndfloden? Ifølge deres oppfatning, ingen. Dette skyldes at Noah satte alle artene parvis på arken, slik at de ikke skulle dø ut. Det betyr at de ikke kan forklare de merkelige skapningene som finnes som fossiler, men som ikke lever i dag. Jo mer de argumenterer for at levende fossiler motbeviser evolusjonsteorien, desto mer understreker de det mye større antallet fossile arter og det kvelertak de har på teorien. Evolusjon er den eneste teorien som kan forklare det lille antallet levende fossiler og det store flertallet av fossile arter på dette tidspunktet. 

De tre argumentene ovenfor viser at levende fossiler ikke er en grunn til å fornekte evolusjonsteorien, men snarere en grunn til å støtte den. De viser også at den evolusjonsvennlige posisjonen er mer gyldig enn den anti-evolusjonære når det gjelder levende fossiler. Dette gjør imidlertid ikke evolusjonsteorien "riktig" eller "gal" med sikkerhet. Verken evolusjonsteorien eller dens motforestillinger er gjenstand for universell observasjon eller eksperimentell verifisering. Med mindre man bygger en tidsmaskin, vil vi faktisk aldri få vite nøyaktig hvordan levende fossiler ble til. Det er imidlertid ubestridelig at evolusjonsteorien er den mest gyldige og vitenskapelige teorien for øyeblikket. Selv om evolusjonsteorien i dag i stor grad baserer seg på en tåkete forestilling om tilfeldigheter og naturlig utvalg, kan den med tiden kanskje forklare alle bioevolusjonære fenomener, inkludert levende fossiler.