Dette er et eksempel på en takketale fra en person valgt som klubbpresident eller alumniforeningsrepresentant. Dette er et hilsen som kreves for klubbpresidenten som er valgt som representant.


Påskjønnelses tale til valg som klubbsekretær

Hei, respekterte styreleder og medlemmer. Dette er ○○○ som er innstilt som neste generalsekretær. Jeg synes synd og veldig glad samtidig for at du stolte på meg til tross for mine mange mangler og nominerte meg som generalsekretær. Jeg vil benytte anledningen til å fortelle deg om mitt engasjement.

Først og fremst vil jeg styrke tankegangen min og gjøre mitt beste som generalsekretæren som dere alle valgte. Fremfor alt vil jeg tjene som en sterk høyre hånd til presidenten slik at han kan lede klubben vår godt. Jeg mener at rollen som en organisasjons sekretær fremfor alt må lytte til historiene til hvert eneste medlem. Jeg vil gjøre mitt beste for å lytte til selv de minste meninger slik at våre medlemmer ikke føler seg ukomfortable selv for et øyeblikk. Jeg tror at først da vil vår Donghohi utvikle seg videre i hvert arrangement og avslutte arrangementet på en vellykket måte. Jeg vil også aktivt jobbe for å samle klubben. Jeg skal være klubbsekretæren som tar ledelsen i å fremme samhold. Jeg synes at daglig leder i en organisasjon bør ta ledelsen i enhver sak og vise det gjennom handling slik at du enkelt kan delta. På bakgrunn av dette må vi få tillit fra hvert eneste medlem slik at hele klubben kan stole på hverandre og stå sammen. Derfor vil jeg gjøre mitt beste for å skape en atmosfære der alle medlemmene i klubben vår kan bli ett.

Basert på dagens diversifiserte samfunn og ustabile økonomiske situasjon, ser det ut til at folk blir stadig mer individualistiske og altruistiske. På den annen side vet jeg godt hvor mye medlemmene i klubben vår har stor følelse av samhold og respekt for hverandre. Basert på dette vil jeg sørge for at enhetsånden fortsetter enda sterkere. Nok en gang lover jeg at jeg ikke vil nøle med å delta i selv små oppgaver for ditt samhold. Og med holdningen til å tjene klubben vår, vil jeg tjene som hender og føtter til presidenten og andre medlemmer i løpet av det året jeg tar på meg rollen som sekretær. Jeg vil gjerne be om aktiv deltakelse og veiledning fra medlemmene. Takk skal du ha


28. mai 2023

○○○ Klubbsekretær ○○○


Tale om valg av klubbsekretær

Hei, kjære ○○-klubbmedlemmer. Dette er den neste generalsekretæren ○○○. Jeg vil benytte anledningen til å uttrykke min takknemlighet til alle som trodde på meg til tross for mine mangler og nominerte meg som generalsekretær. De sier faktisk at stillingen som klubbsekretær er svært tungvint. Jeg vil imidlertid ta det som et tegn på at generalsekretæren har en stor rolle og at han har utnevnt meg som sådan, noe som indikerer at han har stor tillit til meg. Jeg vil gjøre mitt beste som sekretæren du har valgt, og jeg vil samarbeide med andre klubbledere for å bli en pålitelig hjelper til å lede klubben godt.

Noen sa dette om rollen som sekretær i en organisasjon. "Hvis du ikke gjør det bra, blir du kritisert, og hvis du gjør det bra, får du ikke ros!" Jeg vil oppfatte dette som at rollen som klubbsekretær er veldig viktig. Det er et ordtak som sier at for at en organisasjon skal fungere godt, må sekretæren være nøye. Sekretærens rolle er å være sparsommelig med klubbledelse, inkludert medlemskontingenter, og sørge for at flest mulig medlemmer kan delta på arrangementer. Jeg skal være klubbsekretær med ansvar for klubbnettverket.

Jeg mener at generalsekretæren må lytte og henvende seg til hvert medlem. Derfor fungerer også generalsekretæren som et nettverk for hele klubben. Etter å ha listet dem én etter én, synes jeg at rollen som generalsekretær er veldig viktig. Hvis min innsats gjør klubben mer samlet og aktiv, vil jeg gjøre mitt beste for å skape en atmosfære der vi kan bli det.

Faktisk er klubben vår mer aktiv enn andre klubber. Klubbmedlemmer tar alltid veldig hensyn til hverandre. Jeg har ikke så mange bekymringer fordi jeg stoler på klubbens medlemmer. Med holdningen til å tjene klubben vår, vil jeg tjene som hender og føtter til presidenten og andre medlemmer i løpet av det året jeg fungerer som sekretær. Jeg vil gjerne be om aktiv deltakelse og veiledning fra medlemmene. Takk skal du ha


28. mai 2023

○○○ Klubbsekretær ○○○


Fremtidige vedtak for den valgte presidenten i fellesskapet

Kjære alle sammen, jeg ble valgt som president takket være deres entusiastiske støtte. For å være ærlig bestemte jeg meg for å prøve, men det er sant at jeg er bekymret for å ta på meg rollen som styreleder over mange flotte mennesker.

For å være ærlig, grunnen til at jeg kom hit er for å overvinne mitt mindreverdighetskompleks. Som du ser er jeg ganske kort. Siden jeg var ung har jeg drukket mye melk og prøvd urtemedisin for å bli høyere, men resultatet av det harde arbeidet mitt var ○○○cm. Så når jeg ser høye mennesker, blir jeg veldig misunnelig. Jeg var flau over min korte vekst, så jeg kunne ikke engang innrømme overfor kjæresten min at jeg likte henne. Men jeg kunne ikke fortsette å leve slik. På denne måten kom jeg på ideen om at jeg ikke skulle bli stresset av mindreverdighetskomplekset jeg skapte for meg selv på grunn av utseendet mitt fremfor utseendet i seg selv.

『Napoléon』 ble en historisk erobrer til tross for sin lille vekst. 『Ludwig van Beethoven』 er en musiker som overvant hørselshemming. En japansk maratonløper med ett ben er lav, en basketballspiller med kort vekst som dunker, og en ballerina med bare ett ben. Det er mange mennesker som har møtt kompleksene deres og overvunnet dem. Selv om jeg er lav, elsker jeg ○○ fellesskapet vårt og vennene mine mer enn noen andre. Jeg tror jeg vil være i stand til å tjene mer flittig med en større følelse av ansvar hvis jeg bærer presidentens navneskilt. Og jeg tror jeg kan elske meg selv enda mer med tanken på å bli elsket og lagt merke til av noen. I stedet for å bli skremt av min korte vekst, vil jeg vise at det er mange ting jeg kan gjøre til tross for min korte vekst. Det sies ofte at små paprika er krydret. Jeg skal vise deg hvor krydret det egentlig er. Med lidenskapen og utholdenheten som stråler fra min lille kropp, skal jeg ta på meg de vanskelige oppgavene med sosiale sammenkomster.

Alle sammen, jeg er en engstelig mann som aldri har stått foran andre før. Nå ønsker jeg å bli en stor mann som blir anerkjent av deg, føler seg dyktig og har selvtillit.

Jeg leste dette i en bok, og den sa at hvis du blir dominert av mindreverdighetskomplekset ditt og blir en slave av det, kan du aldri vinne i noe spill i livet. Jeg skal bli en person som modig tar på meg oppgavene som er betrodd meg. Jeg vil snakke mye med lederne for å gjøre vår sosiale klubb mer aktiv. I fremtiden vil jeg planlegge og gjennomføre ting steg for steg for å fremme aktiv kommunikasjon blant medlemmene. Vær så snill og hjelp meg og gi meg styrke. Jeg håper å gå bra.


28. mai 2023

○○Formann i Familieforeningen ○○○


Takk for at du valgte sponsor klubbens representant

Det er vår, den bitre kulden har allerede passert og det varme sollyset begynner å skinne. ○○ Kjære supportere, hadde dere en fin vinter i fjor? Det virker som om dette året startet i går, men våren har allerede kommet. Først og fremst vil jeg nok en gang takke alle som deltok på min siste innvielsesseremoni. Det er sant at da jeg tiltrådte som president i supporterforeningen, følte jeg en tung byrde på mine skuldre, i frykt for at jeg skulle gjøre en feil i klubben vår, som seniorpresidentene våre hadde jobbet så hardt for å pleie. Imidlertid fikk jeg mot fra seniorpresidentenes sjenerøse råd og aktiv deltakelse og oppmuntring fra klubbmedlemmer. Vår støttegruppe har gjort mye så langt. Vi har demonstrert vår tjenesteånd av hele vårt hjerte for å strekke ut en hjelpende hånd av kjærlighet og tjeneste til våre naboer.

Det er et ordtak som sier: "Ikke la din høyre hånd vite hva din venstre hånd gjør!" Jeg tror det er mange mennesker som i all hemmelighet gjør gode gjerninger på den måten. Men bortsett fra disse metodene, synes frivillig arbeid med mange mennesker å være mer givende og hyggelig. Å gjøre gode ting sammen med ett sinn og én intensjon utdyper vennskapet mellom mennesker og gir som et resultat positiv vitalitet i livet til den andre personen.

Det har gått mye tid siden jeg begynte som medlem av denne klubben og ble dens president. I min travle hverdag tenkte jeg på om jeg virkelig kunne være til hjelp for andre. Men etter å ha gjort gode gjerninger for andre, ble jeg mer avslappet i livet og, viktigst av alt, mer avslappet i tankene. Dessuten har jeg nå fritid til å se meg rundt. Jeg begynte å ta mer hensyn til min familie og mine bekjente, og jeg var i stand til å oppdage en annen side ved mine medarbeidere, som jeg hadde dømt utelukkende på bakgrunn av arbeidet deres. Jeg tror at du også vil ha utvidet livet ditt som et resultat av aktivitetene i støttegruppene dine.

○○ Supportere! Takk igjen for at du presset meg og ga meg mot. Jeg vil ikke miste min opprinnelige intensjon og gjengjelde deg med handling. Det har ikke gått lang tid siden jeg tiltrådte, så jeg tror ikke jeg har klart å vise dere noen nevneverdige resultater ennå. Jeg vil imidlertid ikke miste min opprinnelige intensjon i den gjenværende perioden og vil betale tilbake til deg og mine naboer i nød gjennom ulike arrangementer. Jeg ser frem til neste arrangement og ber om din aktive deltakelse da også. Når vi ønsker den varme våren velkommen, håper jeg din familie vil bli velsignet.


28. mai 2023

○○○Formann i Supporterforeningen ○○○


High School Alumni Association Møte Alumni Association Presidents takk melding

Hallo? ○○ Alumni fra videregående skole! Jeg er takknemlig for alle alumni som deltok og prydet arrangementet til tross for at været var mindre enn behagelig som i dag. Faktisk skammer jeg meg og angrer når jeg står i posisjonen til å representere denne strålende alumniforeningen, til tross for mine mangler og utilstrekkelighet. Imidlertid anser jeg alt dette for å være mitt kall, og jeg vil akseptere det med tungt hjerte og bøye meg hundre ganger.

Vår ○○ videregående skole utvikler seg dag for dag. Vår alma mater er kjent for sine dypt forankrede tradisjoner og strenge disiplin. Vår videregående skole befester sin posisjon som en prestisjefylt lokal skole gjennom sin nylig erklærte utdanning skreddersydd for den globale æra. På denne tiden, som medlem av alumniforeningen og uteksaminert fra videregående skole, er hjertet mitt fylt av glede.

Hvis alumneforeningens rolle er å legge en pisk til en galopperende hest og smøre et velsmurt hjul, så er også den veien vår alumniforening må gå i disse gledelige og strålende tider klar. Vi må ikke spare noen krefter på å støtte våre alma maters, juniorer og lokale stolte arbeidere slik at de kan videreutvikle talentene sine og realisere sine store drømmer. Derfor støtter vi alumnistipend ved å øke beløpet med 20 % sammenlignet med tidligere år. Vi legger planer for å bidra til oppdagelsen og utviklingen av talenter ved vårt alma mater. Vi planlegger også å satse på å løfte alumniforeningens navn i nærmiljøet og befeste skolens posisjon. Dette vil selvfølgelig kreve innsats fra 10 000 alumner som bidrar og betjener regionen.

Som dere alle vet, er målet for alle disse planene og innsatsen utviklingen av regionen og vår alma mater. Dette er fordi skolens ære er vår ære, og navnet til alma mater representerer navnet vårt. Dette er fordi denne regionen er hjembyen vår, landet der vi vokste opp som gutter. Det at vi har samlet oss slik i dag, fortsetter tiår med tradisjon, er noe som ikke kan defineres med sekulære ord. Jeg tror det er en seremoni som bekrefter vårt sterke forhold og minner oss om at vi er en familie som lever med samme ære og stolthet. Jeg ønsker regionen uendelig utvikling og en strålende dag for min alma mater. Takk skal du ha


28. mai 2023

○○ President for alumniforeningen for videregående skole ○○○


Et budskap om besluttsomhet etter å ha blitt valgt som leder av alumniforeningen

Hallo? Jeg er takknemlig for alle dere som ga meg den viktige rollen som sekretær i valget av alumniforeningens offiserer. Selv om jeg har mange mangler, tror jeg at jeg fikk sekretærstillingen takket være min kjærlighet til alumniforeningen og min nitidige personlighet.

Jeg har virkelig fått mye ut av å være sammen med dere alle i alumniforeningen. Jeg kan ikke fortelle deg hvor stor trøst det var å ha noen å støtte seg på og stole på i de vanskelige øyeblikkene i livet mitt. Kjente stemmer, kjente fjes, jeg klarte å trekke pusten på grunn av nærværet til alle dere som var dyrebare for meg i lang tid. Også relasjonene jeg møtte her, som består av fullstendig egenvilje og vennskap, ga meg en uforlignelig glede.

Skoledagene våre gikk like fort som en rennende elv. Vi var bare i en klasse i ett år. Selv om vi møttes i løpet av de korte skoledagene i livet mitt, er det takket være deg at forholdet vårt utviklet seg og utvidet seg til et så vakkert forhold. Jeg tror vi var i stand til å utvikle verdifulle vennskap under paraplyen av alumnimøtet i 12. klasse takket være alles harde arbeid med å planlegge og delta på alumnimøtet selv midt i deres travle timeplaner. Det er fortsatt levende selv nå. Det har allerede gått mye tid siden vi gikk på skolen, og etter hvert som vi blir eldre og eldre, mimrer vi om tidligere minner. Jeg husker skoledagene mine så tydelig som om det var i går. Jeg vet at disse øyeblikkene hopet seg opp etter hverandre for å skape historien vår. Akkurat som vi husker gårsdagen og tidene vi gjorde i fortiden, ønsker jeg å huske og registrere historien til vår alumniforening også i fremtiden. Det synes jeg passer rollen som generalsekretær også. Jeg ønsker å ta vare på de store og små detaljene på alumnimøtet og registrere de nye minnene vi skal skape. Jeg ønsker å registrere historien til vår alumniforening. Akkurat som vi har bygget opp en verdifull historie så langt, håper vi å fortsette alumniforeningens lange historie i fremtiden.

Jeg ber om at din kjærlighet til alumniforeningen vil forbli uendret. Jeg håper vi kan få flere minner og mer tid sammen. Jeg vil være med deg i latteren og gleden din. Så alle sammen, jeg vil gjerne be dere på forhånd om å delta på alle alumnimøtene som vil bli holdt i år. Jeg avslutter min hilsen med håp om at vennskapet vårt skal bli like sterkt som diamant. Jeg er dypt takknemlig for din kjærlighet til å ha valgt meg, som har mange mangler, til generalsekretær.


28. mai 2023

○○ Videregående skole ○○ Alumniforeningens generalsekretær ○○○